نکاتی جالب درباره ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود

شرکت هایی که عنوان با مسئولیت محدود دارند بین دو یا چند نفر برای امورتجارت در نظر گرفته شده است ، که هریـک ازشرکا فقط با توجه به میزان درصد سهم الشرکه خود در سود و زیان شرکت دخیل هستند

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در اسم شرکت حتما می بایست عبارت( مسئولیت محدود) آورده شود در غیر این شرکت در مقابل اشخاص دیگر ، حالت شرکتی تضامنی خواهند داشت و تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت تضامنی با آنها برخورد خواهد شد

در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر اینصورت با شرکت تضامنی اشتباه میشود و حکم تضامنی به آن الحاق میشود

مدارک ثبتی برای شرکت با مسئولیت محدود شامل :تقاضانامه ، شرکتنامه ، اساسنامه ، متن صورتجلسه موسسین و متن صورتجلسه هئیت مدیره میباشد

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا در شرکتنامه و تقاضانامه به آن اشاره میشود

مدیران شرکت در برابر تمام امور شرکت اختیار تام دارا هستند ؛ مگر در اساسنامه خلاف این شرایط قید شده باشد. تعداد شرکا اگر ۱۲ نفربیشتر باشد ، تشکیل هیئت نظار واجب و ضروری است

امتیازات حقوقی ثبت شرکت محدود

شرکا نمی¬توانند سایر شریکان را مجبور کنند که سهم الشرکه خود را افزایش دهند

سالانه تمامی اسناد و صندوق های شرکت بررسی میکند و گزارش کامل و مفصلی در این مورد به مجمع عمومی ارائه میدهند. هیئت مدیره یا هئیت نظار اگر ایراد یا ابهامی در اسناد شرکت مشاهده کند ، در گزارش موظف قابل ذکر است. شرکا میتوانند تا مدت زمانی ۱۵ روز قبل از تشکیل ، گزارش اصلی را از هئیت مدیره یا هیئت نظار را مورد مطالعه قرار دهند

حق سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه اصلی شرکت به هئیت مدیره تحویل داده می¬شود اگر در اساسنامه به شخص دیگری از اعضای هئیت مدیره اشاره نکرده باشد و برای ثبت شرکت اقرارنامه اعضای مبنی بر تحویل سرمایه کفایت خواهد داشت و نیازی به ارائه مدرک یا سند بانکی نیست

نکات اساسی شرکت مسئولیت محدود

حداقل در سال یک بار شریکان برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل می آید

هیئت نظارت اگر ابهامی در سند شرکت مشاهده نماید ؛ موظف به قید در گزارش مذکور است

بررسی نمایید که تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت و تمام سرمایه غیر نقدی شرکت تسلیم شده هستند

مزایای شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل با دو فرد قابل تشکیل پذیری خواهد بود
 • سرمایه شرکت به هئیت مدیره تحویل شده و برای ثبت سرمایه شرکت اقرارنامه هئیت مدیره برای تحویل سرمایه کفایت دارد
 • اداره شرکت به مدت معلومی (محدود یا نامحدود) به یک یا چند نفر به عنوان مدیر سپرده می گردد
 • نیاز نیست که هر سال اعضای شرکت در جلسه به یکدیگر معرفی گردند
 • معایب شرکت با مسئولیت محدود

 • اگر در تاسیس سرمایه همه شریکان ثبت شود ممکن است تمام این پرداخت ها ظاهری باشند و سندی بابت آن وجود نداشته باشد
 • تحت عنوان سهم الشرکه صادر نمیشود ؛ سهم الشرکه اعضا مانند اواراق تجاری قابل انتقال نیست
 • بعضی از موسسات خصوصی محدود وام نمیدهند
 • شرکت های با مسئولیت محدود معمولاً مناقصات دولتی شرکتی نخواهند داشت
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • کپی شناسنامه برابر با اصل شرکا
  • کپی کارت ملی برابر با اصل شرکا

  نیاز به مشاوره رایگان دارید؟