ثبت تغییرات شرکت

شرکت های به ثبت رسیده می توانند با توجه به نیاز و اهداف شرکت خود تغییراتی انجام دهند . و ای منظور از تغییرات این است که سهامداران یا شرکا تصمیم میگیرند که یکسری تصمیمات خود را در شرکت به ثبت برسانند . ثبت تغییرات شرکت شامل موارد ذیل میباشد که به بعضی از این تغییرات ها اشاره میشود : افزایش یا کاهش سرمایه ، اصلاح یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت ، تبدیل سهام شرکت با نام یا بی نام ، انتخاب یا تمدید بازرس ، تغییر حق امضا ، تغییر آدرس ، تغییر یا تمدید هیئت مدیره شرکت ، تغییر مواد اساسنامه شرکت وتصویب تراز و سود و زیان ، کاهش یا افزایش اعضای هئیت مدیره ، شعبه ، انحلال شرکت باشد. اگر قصد هر یک از این ثبت تغییرات را داشته باشید باید بصورت قانونی اقدام شود

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

الف : ارائه اساسنامه شرکت همراه امضا

ب: ارائه اقرار نامه شرکت همراه امضا

پ: ارائه شرکت نامه

ج: ارائه اولین صورت جلسه هیئت مدیره

د: ارائه صورت جلسه از هیئت موسسین

ز: ارائه کردن مدارک شناسایی و هویتی رسمی

انواع ثبت تغییرات شرکت

* تغییر در آدرس

* تغییر در اساسنامه

* تغییر در نام انتخابی شرکت

* تغییر در میزان سرمایه

* تغییر در موضوع فعالیت شرکت

* تغییر در قالب ثبت شرکت

* تغییر در مدت زمان فعالیت شرکت

* تغییر در اعضای هیئت مدیره

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

برای ایجاد ثبت شرکت ابتدا باید تمامی عضو ها با تغییرات موافقت داشته باشد

• ارائه مدارک شناسایی برای سهامداران

• ارائه اسناد شرکت

• کپی مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره

• کپی روزنامه رسمی به همراه تغییرات موجود در آن

• حضور تمامی شریکان در صورت انحلال شرکت

• پرداخت هزینه روزنامه رسمی

ثبت تغییرات شرکت از چند طریق است

ثبت تغییرات شرکت هیئت مدیره

ثبت تغییرات شرکت مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

سعی میکنیم در ادامه توضیحاتی در مورد وظایف هریک از سه گزینه ذکر شده در بالا بپردازیم وظایفی که در اختیار مجمع عمومی عادی است

الف : تصمیم راجب به تمامی امور شرکت ( بغیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده یا موسس میباشد )

ب : رسیدگی به ترازنامه و سود و زیان مالی سال قبل شرکت ، تصویب ترازنامه مالی شرکت

پ : انتخاب مدیران و بازرسین شرکت

ت : انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

وظایفی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است

• تغییر و تحولاتی در مواد اساسنامه ( مانند : تغییرنام ، اصلاح یا الحاق موضوع فعالیت شرکت ، تغییر آدرس

• افزایش و کاهش سرمایه

• افزایش و کاهش تعداد اعضای هئیت مدیره

• اجازه دادن صدور برای اوراق قرضه

• انحلال

وظایفی که در اختیار هئیت مدیره است

تعیین سمت مدیران

تعیین حق امضا

نقل و انتقال سهام اگر در اساسنامه اجازه داده باشد

تغییر آدرس اگر در اساسنامه اجازه داده باشد

تغییرات از طریق هیئت مدیره شرکت

با توجه به قانون کسانی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیئت مدیره گویند. رئیس هیئت مدیره از طریق سهامداران با تصمیم و رضایت خودشان حداقل به مدت دوسال انتخاب گردد

*هیئت مدیره وظیفه دارد که هر ۶ ماه یکبار میزان دارایی و قروض شرکت را به بازرسان شرکت تحویل دهد

*مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات شرکت دخالت نمایند. اگر معاملات بدون اجازه هیئت مدیره باشد می توان این معاملات را باطل کند

*بعد از انتخاب شدن هیئت مدیره، مدیر باید سمت خود را قبول کند

*فقط موسسات اعتباری و بانک ها می توانند معاملات انجام دهند

تغییرات از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی

در انواع تصمیماتی که برای ثبت تغییرات شرکتها وجود دارد، کاربرد مجمع عمومی عادی در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است که این مجمع عمومی طبق اساسنامه سالیانه یکبار تشکیل می شود در اصل مجمع عمومی عادی شرکت این می باشد که تصمیمات کلی که توسط مدیران گرفته می شود و روش انجام امور به اطلاع و تصویب شرکا رسد باید مجمع عمومی عادی تشکیل شود در این مجمع سهامداران فرصت این را به دست می آورند تا نظرات خود را اعلام کنند