نکاتی جالب درباره کارت بازرگانی

کارت بازرگانی کارت مجوزی است که به صاحب آن چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی اجازه می دهد تا بتواند تجارت خارجی داشته باشد و براساس ضوابط اعتبار کارت از تاریخ ثبت صدور یکساله خواهد بود و تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدرک لازم مورد استفاده قرار گیرد

نکاتی جالب درباره کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود . ابطال کارت بازرگانی اختیاری یا اجباری میتواند باشد

ابطال اختیاری کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت انصراف می توانند با ارائه مدارک به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند

ابطال اجباری کارت بازرگانی

بعد از صدور کارت بازرگانی که دارنده کارت یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد بعد از صدور شرط وزارت بازرگانی میتواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نماید

تعلیق کارت بازرگانی

در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود و سرقت رود متقاضی می تواند برای پیشگیری از سوءاستفاده از کارت توسط غیر درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود را با ارائه مدارک زیر نماید

. درخواست کتبی شخص حقیقی یا حقوقی

. آگهی موضوع در روزنامه های کثیر الانتشار

. گواهی اداره آگاهی برای موارد سرقتی

موارد استفاده از کارت های بازرگانی

الف : ثبت سفارش از گمرک

ب : واردات کالا از مناطق آزاد کشور مثل کیش , قشم , انزلی , سلفچگان , رشت , چابهار و

پ : اقدام به حق العمل کاری در گمرک داخلی جمهوری اسلامی

ت : امور صادرات و امور واردات کلیه کالاهای مجاز

س : ثبت برند و علائم تجاری لاتین و غیر از پارسی

مدارک ابطال کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • تقاضای شرکت
 • گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • اظهار نامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
 • صورتجلسه مجمع عمومی
 • تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت در صورت انحلال شرکت
 • ارائه اصل کارت بازرگانی
 • مدارک ابطال کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • تقاضای شخص
 • گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری
 • ارائه اصل کارت بازرگانی
 • مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرکانی

  • اصل اظهارنامه ثبت نام گواهی اداره ثبت شرکتها و اصل گواهی دریافتی از پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها برای کارت بازرگانی حقوقی- شرکتی مورد تایید است
  • شرکت های مسئولیت محدود ارائه برگ کپی تقاضانامه شرکت های داخلی و شرکت نامه به مهر اداره ثبت شرکت ها الزامی است.( در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه برگ اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد هم نیز الزامی است.)
  • فرم تکمیلی به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی تایید شده باشد
  • اصل گواهی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
  • روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت
  • ارائه مدرک شخصی سند بنام زده شده مثل
  • الف: اصل سند شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر اصلی

   ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت

   ج: اصل اجاره نامه بنگاه به نام شرکت

  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیریت
  • اصل کارت ملی مدیرعامل ( بتازگی دیگر برابر اصل کردن لازم نیست )
  • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان هم میتواند ابراز شود
  • اصل گواهی سند ملکی بانک

  نیاز به مشاوره رایگان دارید؟